หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : งานมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการประจำปี 2564
โดย : admin
อ่าน : 313
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ในวันที่ 30 กันายน 2564 โรงเรียนปัวได้จัดงานมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2564 ขึ้นซึ่งมีคณะคุณครูที่ต้องเกษียณอายัราชการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้
1. คุณครูอรพรรณ เกียรตินิยมดี
2. คุณครูกนกพร แซ่ปัง
3. คุณครูเครือศรี กันฟัน
4. คุณครูเยาวภา โนพวน
5. คุณครูไธพัฒน์ กองศรีธนภาคย์
6. คุณครูดวงใจ เนตรทิพย์
7. คุณครูอำพร เนตรทิพย์
8. คุณครูวจีพรรณ บัณทิต

ภาพกิจกรรม...