หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โครงการอบรมนักเรียนแกนนำสุขภาพ ควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย : admin
อ่าน : 373
อาทิตย์ ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำสุขภาพ ควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนแกนนำสุขภาพ ห้องเรียนละ 2 คนและนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมอบรมจำนวน 120 คน 
ณ ห้องประชุม สปค.โดยด้รับการอนุเคราะห์วิทยากร จาก รพ.ร.ปัวและกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลปัว
ภาพกิจกรรม....